ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Κοδριγκτώνος 91 - Ρόδος
Τηλ. 22410-31761
Fax: 22410-31761
Email:
webmaster@dodekanisa.net

ιποιήσεις

ECDL Νέα
Οι επόμενες εξετάσεις
5-9-2007 12-9-2007
Δηλώστε συμμετοχή