11 | 08 | 2020
Στην ενότητα που ακολουθεί υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τον σχεδιασμό, τους σκοπούς του προγράμματος ECDL WebStarter και τη διαδικασία αξιολόγησης που πρέπει να ακολουθήσετε για να πιστοποιηθείτε με το ECDL WebStarter. Παρακαλούμε μάθετε περισσότερα στο κείμενο που ακολουθεί.


Η «έκρηξη» του Internet την τελευταία δεκαετία και η αυξανόμενη χρήση του ως μέσο ενημέρωσης, πώλησης και επικοινωνίας, οδήγησε πολλούς να ασχοληθούν με το σχεδιασμό και τη διαχείριση απλών (αλλά και πιο σύνθετων) ιστοσελίδων, είτε ως προσωπική είτε ως επαγγελματική ενασχόληση. Παράλληλα, καταγράφεται ένα αξιοσημείωτος αριθμός ανθρώπων που απλώς χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ως αναπόσπαστο κομμάτι της εργασίας τους, χωρίς οι ίδιοι να θεωρούνται απαραίτητα «επαγγελματίες» του web design. Το ECDL WebStarter είναι μια καινούργια πιστοποίηση που εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. 

Το ECDL WebStarter είναι μία νέα πιστοποίηση που αναπτύχθηκε από το Ίδρυμα ECDL με σκοπό να προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο τις απαραίτητες δεξιότητες για τον σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη συντήρηση ενός απλού δικτυακού τόπου, σε βασικό επίπεδο. Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ειδικά για όσους από εσάς επιθυμείτε να αποκτήσετε δεξιότητες στο σχεδιασμό και τη διαχείριση ιστοσελίδων, χωρίς να χρειάζεται να δεσμευτείτε χρονικά ή οικονομικά στην εκμάθηση ενός επαγγελματικού επιπέδου προγράμματος σχεδιασμού ιστοσελίδων.

Για αυτό ακριβώς το ECDL WebStarter είναι ιδανικό για όσους από εσάς είστε φοιτητές ή σπουδαστές, για το προσωπικό μικρών επιχειρήσεων καθώς και για εσάς που απλώς επιθυμείτε να δημιουργήσετε τις προσωπικές σας ιστοσελίδες.

Το Πρόγραμμα ECDL WebStarter περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα γνωστικά αντικείμενα και δεξιότητες που χρειάζεστε και εξηγεί τις βασικές αρχές για το σχεδιασμό απλών δικτυακών τόπων. Το ECDL WebStarter πιστοποιεί ότι:

Κατανοείτε τις βασικές έννοιες σχεδιασμού ιστοσελίδων
Κατέχετε τις βασικές δεξιότητες για το σχεδιασμό ιστοσελίδων
Κατανοείτε τις βασικές αρχές της HTML
Μπορείτε να διεκπεραιώσετε απλές εργασίες προγραμματισμού σε HTML
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα λογισμικό επεξεργασίας ιστοσελίδων για να δημιουργήσετε ιστοσελίδες, σχήματα και πίνακες, καθώς και να χρησιμοποιήσετε πλαίσια και να μορφοποιήσετε κείμενο
Μπορείτε να αποθηκεύετε και να εργάζεστε με εικόνες στην ιστοσελίδα
Γνωρίζετε πώς να δημοσιεύσετε μια ιστοσελίδα στον Παγκόσμιο Ιστό
Έχετε επίγνωση θεμάτων ασφαλείας και νομοθεσίας που σχετίζονται με δημοσιευμένες ιστοσελίδες

Η πιστοποίηση ECDL WebStarter απαιτεί περίπου 20-30 ώρες εκπαίδευσης και η επιτυχημένη ολοκλήρωσή της πραγματοποιείται με μια απλή εξέταση διάρκειας 45 λεπτών. Για την εξέταση του ECDL WebStarter μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα λογισμικά: Microsoft FrontPage, Macromedia DreamWeaver, CoffeeCup HTML Editor.