11 | 08 | 2020
Έχεις ECDL; Είσαι περιζήτητος!

To ECDL Core αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του Προγράμματος ECDL. Διαβάστε τα κυριότερα χαρακτηριστικά του προγράμματος ECDL Core καθώς και αναλυτικά τα περιεχόμενα των επιμέρους ενοτήτων που το απαρτίζουν στις ενότητες που ακολουθούν.To EDCL Core πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κατέχει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και τις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου.

Για να αποκτήσετε το ECDL Core πρέπει να ολοκληρώσετε με επιτυχία και τα επτά (7) tests που απαρτίζουν την πιστοποίηση και τα οποία αντιστοιχούν στις παρακάτω 7 ενότητες:


1.Βασικές Έννοιες Πληροφορικής
2.Χρήση Υπολογιστή & Διαχείριση Αρχείων
3.Επεξεργασία Κειμένου
4.Υπολογιστικά Φύλλα
5.Βάσεις Δεδομένων
6.Παρουσιάσεις
7.Πληροφορίες & Επικοινωνίες

Το ECDL Progress πιστοποιεί γνώσεις και δεξιότητες σε οποιαδήποτε από τις επτά ενότητες του ECDL Core χωριστά (από μία εώς έξι, κατ΄επιλογή του υποψηφίου) και μπορεί να εκδοθεί όποτε το ζητήσετε.