11 | 08 | 2020
Στην ενότητα που ακολουθεί υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τον σχεδιασμό, τους σκοπούς του προγράμματος ECDL ImageMaker και τη διαδικασία αξιολόγησης που πρέπει να ακολουθήσετε για να πιστοποιηθείτε με το ECDL ImageMaker. Παρακαλούμε μάθετε περισσότερα στο κείμενο που ακολουθεί.


Η ανάπτυξη της ψηφιακής φωτογραφίας, αλλά και οι δυνατότητες που παρέχουν τα σύγχρονα πακέτα λογισμικού στον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη να επεξεργαστεί και να βελτιώσει το αποτέλεσμα της δουλειάς του, δημιούργησαν την ανάγκη για προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης στο αντικείμενο της επεξεργασίας και της διαχείρισης ψηφιακής εικόνας.

To ECDL ImageMaker είναι ειδικά σχεδιασμένο για εσάς που επιθυμείτε να αποκτήσετε δεξιότητες στην επεξεργασία ψηφιακών εικόνων χωρίς να δεσμευτείτε, χρονικά ή οικονομικά, στην εκμάθηση ενός επαγγελματικού επιπέδου προγράμματος επεξεργασίας εικόνων.
Το ECDL ImageMaker αναπτύχθηκε από το Ίδρυμα ECDL με σκοπό να προσφέρει τα απαραίτητα προσόντα για την επεξεργασία ψηφιακών εικόνων, παρέχοντας παράλληλα τις απαραίτητες πρακτικές δεξιότητες για τη μέγιστη αξιοποίηση και διαχείριση των ψηφιακών εικόνων σε βασικό επίπεδο.

Το Πρόγραμμα ECDL ImageMaker είναι μία ιδανική πιστοποίηση για όλους εσάς που ασχολείστε ερασιτεχνικά ή ημιεπαγγελματικά με την επεξεργασία ψηφιακών εικόνων.

Συγκεκριμένα, το ECDL ImageMaker πιστοποιεί ότι:

Έχετε αφομοιώσει τις βασικές αρχές που διέπουν τις ψηφιακές εικόνες
Έχετε κατανοήσει και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων
Είστε σε θέση να αποθηκεύετε και να επεξεργάζεστε εικόνες
Είστε σε θέση να τροποποιείτε τις φωτογραφίες με εφέ και φίλτρα, να εισάγετε κείμενο, να χρησιμοποιείτε εργαλεία για την επεξεργασία σχεδίων και χρωμάτων
Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια φωτογραφία με σκοπό την εκτύπωση ή την προβολή της στον Παγκόσμιο Ιστό

Η πιστοποίηση ECDL ImageMaker απαιτεί περίπου 20-30 ώρες εκπαίδευσης και η τελική αξιολόγηση πραγματοποιείται με μια απλή εξέταση διάρκειας 45 λεπτών. Για την εξέταση του ECDL ImageMaker μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα λογισμικά: Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements, Corel PaintShop, Corel PhotoPaint (περιλαμβάνεται στο Corel GraphicsSuite), GIMP (freeware, open-source).